NOWOŚCI

Somatyczne, kondycyjne i koordynacyjne uwarunkowania sprawności specjalnej tenisistów na etapie treningu ukierunkowanego
pokaż
ukryj
Somatyczne, kondycyjne i koordynacyjne uwarunkowania sprawności specjalnej tenisistów na etapie treningu ukierunkowanegoW całej pracy i w jej najdrobniejszych fragmentach odczuwalny jest stały kontakt teorii i praktyki. Jest to niezwykle ważne, bo coraz więcej powstaje takich prac, w których trudno odnaleźć ten ważny związek. Pomocny w tym zakresie dla Autora był fakt, iż przez wiele lat był trenerem wysokiej klasy i nauczycielem akademickim, a równolegle także dociekliwym badaczem o znaczącym dorobku naukowym. Przedstawiona mi do recenzjimonografia pod wieloma względami korzystnie wyróżnia się na tle dotychczas opublikowanych prac w tym zakresie w Polsce i zagranicą. Dzieki wielokrotnym badaniom młodych tenisistów kadry narodowej Polski, praca wnosi nowe informacjedo treningu sportowego. Przedstawiona do recenzji praca spełnia wszystkie warunki stawiane monografiom habilitacyjnym.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Starosty

http://www.wydawnictwo.awf.poznan.pl/index.php/katalog/8-katalog-wychowanie-fizyczne/47-2014-01-28-12-27-02
LOGO