INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Wniosek o akredytację kursu
ukryj
Wysokość opłat z tytułu organizacji akredytowanych kursów oraz zasady ich wnoszenia
ukryj

W skład opłat ponoszonych przez podmioty organizujące kursy na rzecz PZT wchodzą:

Opłata akredytacyjna za zgodę PZT na organizację jednorazowego kursu w stałej wysokości:
kurs animatora – 250 zł,
kurs instruktorski - 500 zł,
kurs trenerski – 1000 zł.
Opłatę akredytacyjną wnosi się po otrzymaniu akredytacji.

Opłata licencyjna za każdego uczestnika kursu w wysokości 150 zł. W ramach tej opłaty uczestnik kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzyma licencję trenerską PZT na pierwszy rok po uzyskaniu danego stopnia.
Opłaty licencyjne wnosi organizator w terminie 10 dni po rozpoczęciu kursu, na podstawie potwierdzonej przez niego listy uczestników.

Opłata egzaminacyjna
Kurs instruktorski - 100,00 zł,
Kurs trenerski (wszystkie specjalizacje trenerskie) - 150,00 zł.
Opłata egzaminacyjna wnoszona jest bezpośrednio przez zainteresowane osoby  przed przystąpieniem do egzaminu.
 
Zasady akredytacji kursów
ukryj
LOGO