RADA DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA TRENERÓW

Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT
ukryj
Skład Rady:
 1. Wojciech Andrzejewski - Pełnomocnik Zarządu ds. Sportowych
 2. Rafał Chrzanowski - Szef Wyszkolenia PZT
 3. Zdzisław Czaplicki - Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie
 4. Tomasz Garsztka - AWF Poznań
 5. Mirosław Ginter - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 6. Marina Jagiełło - AWFiS Gdańsk
 7. Mieczysław Lewandowski - AWF Wrocław
 8. Tomasz Liberda - Szkoła Tenisa GEM
 9. Dariusz Łukaszewski - Wiceprezes ds. Sportowych PZT
 10. Iwona Maliszewska-Ogorzała - AWF Warszawa
 11. Barbara Olsza - AWF Katowice
 12. Bogdan Sakowicz - AWF Kraków
 13. Tomasz Schefke - AWF Poznań
 14. Piotr Subik - Green Way
 15. Piotr Unierzyski - Metodyk PZT
 16. Karolina Wałęsa - Akademia Trenerów Tenisa
 17. Jerzy Zieliński - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 18. Piotr Żurek - AWF Gorzów Wlkp.
LOGO