RADA DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA TRENERÓW

Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT
ukryj
Skład Rady:
 1. Wojciech Andrzejewski - Tennis Consulting Group
 2. Rafał Chrzanowski - Szef Wyszkolenia PZT
 3. Zdzisław Czaplicki - Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie
 4. Tomasz Garsztka - AWF Poznań
 5. Mirosław Ginter - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 6. Marina Jagiełło - AWFiS Gdańsk
 7. Adam Królak - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 8. Mieczysław Lewandowski - AWF Wrocław
 9. Tomasz Liberda - Szkoła Tenisa GEM
 10. Dariusz Łukaszewski - Wiceprezes ds. Sportowych PZT
 11. Iwona Maliszewska-Ogorzała - AWF Warszawa
 12. Barbara Olsza - AWF Katowice
 13. Bogdan Sakowicz - AWF Kraków
 14. Tomasz Schefke - AWF Poznań
 15. Piotr Subik - Green Way
 16. Piotr Unierzyski - Metodyk PZT
 17. Jerzy Zieliński - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 18. Piotr Żurek - AWF Gorzów Wlkp.
LOGO