RADA DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA TRENERÓW

Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT
ukryj
Skład Rady:
 1. Wojciech Andrzejewski - Tennis Consulting Group
 2. Zdzisław Czaplicki - Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie
 3. Tomasz Garsztka - AWF Poznań
 4. Mirosław Ginter - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 5. Marina Jagiełło - AWFiS Gdańsk
 6. Adam Królak - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 7. Mieczysław Lewandowski - AWF Wrocław
 8. Tomasz Liberda - Szkoła Tenisa GEM
 9. Dariusz Łukaszewski - Wiceprezes ds. Sportowych PZT
 10. Iwona Maliszewska-Ogorzała - AWF Warszawa
 11. Barbara Olsza - AWF Katowice
 12. Bogdan Sakowicz - AWF Kraków
 13. Tomasz Schefke - AWF Poznań
 14. Piotr Subik - Green Way
 15. Piotr Unierzyski - Metodyk PZT
 16. Jerzy Zieliński - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 17. Piotr Żurek - Dyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT
LOGO