AKREDYTOWANI WYKŁADOWCY

Akredytowany wykładowca PZT

1. Posiada biegłą znajomość minimum jednego języka obcego (preferowany angielski).
2. Posiada kompetencje do prowadzenia zajęć podczas określonego kursu. Ukończył kurs dla wykładowców lub:
     - prowadził całość kursu na określony stopień trenerski (lub odpowiednik międzynarodowy np. ITF Level I) w charakterze asystenta;
     - posiada wybitny dorobek naukowo-metodyczny (co najmniej trzy publikacje z danej dziedziny obejmującej dany moduł (daje to uprawnienia do prowadzenia określonego modułu np. psychologia);
     - prowadził już zajęcia podczas akredytowanych kursów PZT w ilości co najmniej 300 godzin lub specjalizację trenerską / instruktorską na AWF w takiej samej ilości godzin;
3. Akredytację uzyskuje się do prowadzenia określonego modułu lub rodzaju kursu.
4. Akredytowany Wykładowca musi posiadać licencję trenerską PZT (nie dotyczy pracownika naukowego nie będącego trenerem tenisa, posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonego modułu np. psychologia)
5. Pierwszy wykładowca na danym kursie musi posiadać wykształcenie wyższe (licencjat), drugi lub asystent może być „specjalistą” (ale musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2)
6. Dopuszcza się do prowadzenia zajęć na kursach osoby nie spełniające ww. kryteriów pod warunkiem posiadania:
    - licencji Trenera Eksperta - kursy instruktorskie i Trenera SP
    - licencji Trenera Mistrza - kursy trenerskie TSW i TSM
   Osoby te moga prowadzić zajęcia w wymiarze nie większym niz 25% ogólnej liczby godzin na kursie.
LOGO