AKREDYTOWANI WYKŁADOWCY

Akredytowany wykładowca PZT
ukryj
1. Posiada biegłą znajomość minimum jednego języka obcego (preferowany angielski).
2. Posiada kompetencje do prowadzenia zajęć podczas określonego kursu. Ukończył kurs dla wykładowców lub:
     - prowadził całość kursu na określony stopień trenerski (lub odpowiednik międzynarodowy np. ITF Level I) w charakterze asystenta;
     - posiada wybitny dorobek naukowo-metodyczny (co najmniej trzy publikacje z danej dziedziny obejmującej dany moduł (daje to uprawnienia do prowadzenia określonego modułu np. psychologia);
     - prowadził już zajęcia podczas akredytowanych kursów PZT w ilości co najmniej 300 godzin lub specjalizację trenerską / instruktorską na AWF w takiej samej ilości godzin;
3. Akredytację uzyskuje się do prowadzenia określonego modułu lub rodzaju kursu.
4. Akredytowany Wykładowca musi posiadać licencję trenerską PZT (nie dotyczy pracownika naukowego nie będącego trenerem tenisa, posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonego modułu np. psychologia)
5. Pierwszy wykładowca na danym kursie musi posiadać wykształcenie wyższe (licencjat), drugi lub asystent może być „specjalistą” (ale musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2)
6. Dopuszcza się do prowadzenia zajęć na kursach osoby nie spełniające ww. kryteriów pod warunkiem posiadania:
    - licencji Trenera Eksperta - kursy instruktorskie i Trenera SP
    - licencji Trenera Mistrza - kursy trenerskie TSW i TCoach
   Osoby te moga prowadzić zajęcia w wymiarze nie większym niz 25% ogólnej liczby godzin na kursie.
Lista akredytowanych wykładowców
ukryj

 

 

organizacja

Tematyka

Wojciech Andrzejewski

Trener kl. M

 

PZT / TCG

Organizacja współzawodnictwa w tenisie

Organizacja tenisa w Polsce i na świecie

Technika -  umiejętność demonstrowania uderzeń tenisowych

Planowanie procesu treningowego

Etyka wykonywania zawodu trenera

Dominik Bernatowicz

Doktorat

ATT

Psychologia tenisa

Karolina Bulwan

Trener Szkolenia Podstawowego

ATT

Metodyka nauczania tenisa – kurs Animatora i Instruktora

Rafał Chrzanowski

Trener Mistrz Szkolenia Wyczynowego

Trener Mistrz Coach

PSTT

Technika i taktyka

Trening – zajęcia praktyczne na korcie

Tomasz Garsztka

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego

Doktorat

AWF Poznań

Technika i metodyka nauczania oraz doskonalenia tenisa Przygotowanie motoryczne w sporcie

Planowanie treningu sportowego

Diagnostyka w sporcie

Mirosław Ginter

Trener kl. M

PSTT

Technika i taktyka

Trening – zajęcia praktyczne na korcie

Grzegorz Kosek

Trener Szkolenia Podstawowego

Green Way

Tematyka kursu Animatora i Instruktora

 

Adam Królak

Trener kl. M

Doktorat

PSTT

Technika i biomechanika tenisa

Metody, formy i środki nauczania – uczenia się

Trening – modele treningu, trening kompleksowy, obciążenia treningowe

Przygotowanie fizyczne.

Taktyka i psychologia gry w tenisa.

Modelowe warunki mistrzostwa sportowego tenisistów

Geneza i rozwój tenisa na świecie i w Polsce.

Systemy współzawodnictwa w tenisie

Zawód – trener tenisa. Dydaktyka tenisa.

Magdalena Lelonek

Trener Mistrz Szkolenia Podstawowego

Doktorat

ATT

Metodyka Tenis10

Tomasz Liberda

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego / Wyczynowego

ST Gem

Teoria treningu sportowego

Planowanie procesu treningowego

Trening zintegrowany

Biomechanika i technika uderzeń.

Diagnoza i korekta błędów technicznych

Organizacja zajęć treningowych na wszystkich poziomach

Barbara Maciocha - Walsky

Trener Szkolenia Wyczynowego

ATT

Tematyka kursu Animatora

Cardio Tennis

Metodyka pracy z amatorami, juniorami

Iwona Maliszewska

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego

Doktorat

AWF Warszawa

Technika - umiejętność demonstrowania uderzeń tenisowych

Trening – zajęcia praktyczne na korcie

Organizacja zajęć treningowych na wszystkich poziomach

Kontrola efektów szkolenia tenisowego

Podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne rozwijane na różnych poziomach Tenis10

Etyka wykonywania zawodu trenera

Jacek Multan

Trener Mistrz Szkolenia Podstawowego

PZT

Tenis10 – poziom niebieski i czerwony

Gry i zabawy w treningu z najmłodszymi

First Step

Trening ogólnorozwojowy dla najmłodszych

Barbara Olsza

Trener kl. M

Doktorat

AWF Katowice

Wszystkie rodzaje kursów w zakresie metodyki nauczania tenisa

Wojciech Olsza

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego

Doktorat

AWF Katowice

Technika i taktyka gry

Organizacja zajęć treningowych na wszystkich poziomach

Kontrola efektów szkolenia tenisowego

Organizacja współzawodnictwa sportowego w tenisie 

Tenis 10 - gry i zabawy podczas zajęć dla najmłodszych

Bogdan Sakowicz

Trener kl. M

Doktorat

 

AWF Kraków

Charakterystyka dyscypliny

Problematyka optymalizowania procesów szkoleniowych w tenisie

Kontrola efektów szkolenia tenisowego

Zagadnienia metodyczne z zakresu techniki tenisowej

Biomechaniczne aspekty techniki tenisowej

Predyspozycje somatyczne i motoryczne w osiąganiu mistrzostwa

Realizacja programu nauczania tenisa w szkole

Zagadnienia dymorfizmu płciowego w tenisie

Zagadnienia marketingowe i promocja tenisa

Ewelina Sterczewska

Trener Szkolenia Podstawowego

ATT

Tenis niebieski i czerwony, Tennis Xpress, zajęcia w dużych grupach

Katarzyna Strączy

Trener Szkolenia Wyczynowego

PZT

Metodyka nauczania tenisa – kurs Animatora i Instruktora

Maciej Toboła

Trener Szkolenia Podstawowego

ATT

Technika i biomechanika tenisa

Piotr Unierzyski

Trener Mistrz Szkolenia Podstawowego

Doktorat

ATT

Programy kursów ITF level I, II, III, metodyka wykładania, nauczanie kompetencyjne,

Tomasz Waldziński

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego / Wyczynowego

Doktorat

PZT

Teoria sportu i treningu

Metodyka nauczania tenisa – kurs Animatora i Instruktora

Krzysztof Walter

Trener Mistrz Szkolenia Podstawowego

PZT

Podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne rozwijane na różnych poziomach Tenis10; progresje w Tenis10

Karolina Wałęsa

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego

Trener Szkolenia Wyczynowego

ATT / PZT

Trening wg podejścia zintegrowanego z wykorzystaniem nowoczesnych metod (OZO, grywalizacja, fabularyzacja)

Podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne rozwijane na różnych poziomach Tenis10; progresje w Tenis10

Dominika Wilczyńska

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego

Doktorat

ST Gem

Psychologia sportowa

Metodyka wychowania fizycznego

Podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne rozwijane na różnych poziomach Tenis10

Karolina Wilińska

Trener Szkolenia Podstawowego

Doktorat

AWF Poznań

 

Technika i metodyka nauczania oraz doskonalenia tenisa Psychologia sportu

Jerzy Zieliński

Trener kl. M

Doktorat

 

PSTT

Teoria i metodyka sportu

Teoria i metodyka wychowania fizycznego

Metodyka nauczania i doskonalenia w tenisie

Marketing sportowy

Podstawy etyki w sporcie

Piotr Żurek

Trener Ekspert Szkolenia Podstawowego

Doktorat

AWF Poznań

ZWKF Gorzów Wlkp.

Teoria i metodyka sportu

Teoria i metodyka treningu sportowego

Fizjologia wysiłku sportowego

Diagnozowanie poziomu zdolności motorycznych

Technika - umiejętność demonstrowania uderzeń tenisowych.

 

LOGO