PROGRAMY KURSÓW

Program kursu Animatora
ukryj
Stopień Animatora to pierwszy etap szkolenia zawodowego w tenisie. Jego głównym zadaniem jest pozyskanie dla tenisa osób, które nie posiadają umiejętności wymaganych od instruktorów czy trenerów, a także zaangażowanie/przyciągnięcie do podjęcia kariery szkoleniowca osób w wieku 16-18 lat, które w świetle przepisów nie mogą być jeszcze pełnoprawnymi szkoleniowcami.
W toku zajęć słuchacze uczą się jak organizować i prowadzić lekcje tenisa dla początkujących, zdobywają podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów. Umieją stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do Tenisa10. Kurs prowadzony jest wg podejścia kompetencyjnego i skupia się na rozwijaniu umiejętności ściśle przydatnych w pracy z grupami celowymi tj. początkującymi, stąd prawie wszystkie zajęcia odbywają się na korcie z aktywnym udziałem uczestników.

Program odpowiada ITF Play Tennis Course.

Program kursu Instruktora
ukryj
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych do ITN 8. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa z początkującymi, nabędą wiedzę w zakresie nauczania podstaw taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Metodyka odpowiada programowi Międzynarodowej Federacji Tenisowej, stąd słuchacze nauczą się prowadzić zajęcia w wg zaleceń takich programów jak Play and Stay, First Step, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Tennis Programme. Naucza się stosować podstawy komunikacji, w tym efektywne zadawanie pytań oraz stosowanie metod odkrywczych by lepiej angażować i motywować uczniów. Zasadniczo nie powinni prowadzić zajęć z zawodnikami zaawansowanymi, w tym wyczynowo trenującymi dziećmi (np. na poziomie zielonym). Kurs obejmuje łącznie 105 godzin – podstawą są zajęcia praktyczne na korcie, ukierunkowane na doskonaleniu kompetencji faktycznie przydatnych do pracy z początkującymi.

Program kursu odpowiada programowi ITF Coach of Beginner Players Course

Program kursu Trenera Szkolenia Podstawowego
ukryj
Celem kursu jest opanowanie kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia graczy do poziomu średniozaawansowanego (do ITN 7-8) w różnym wieku, w tym dzieci startujących w turniejach Tenis 10 oraz wojewódzkich do lat 12, a także graczy rekreacyjnych w każdym wieku.
W toku zajęć słuchacze nabywają wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Uczą się jak dokonać analizy umiejętności techniczno-taktycznych oraz przygotowania sprawnościowego i mentalnego swoich zawodników, jak poprawnie stawiać cele szkoleniowe oraz zaplanować, zorganizować i przeprowadzić cykl treningów z zaawansowanymi początkującymi oraz średniozaawansowanymi.
LOGO