KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA i DOSKONALENIA TRENERÓW

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT to organ powołany przez Zarząd PZT do rozpatrywania bieżących spraw związanych z działaniem Systemu Kształcenia Trenerów.
Skład Komisji:
1. Dariusz Łukaszewski - przewodniczący
2. Wojciech Andrzejewski
3. Tomasz Iwański
4. Henryk Kornas
5. Tomasz Schefke
6. Piotr Unierzyski
7. Jerzy Zieliński
8. Piotr Żurek - Dyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów
LOGO