KURSY INSTRUKTORSKIE - organizatorzy: Polski Związek Tenisowy i Tenis Polski
ukryj
Organizator: Polski Związek Tenisowy oraz Tenis Polski Sp. z o. o.

Miejsce: Poznań Pierwszy zjazd: 25.03-26.03.2017r.

Miejsce: Wrocław Pierwszy zjazd: 01.-02.04.2017r.

Cena: 2.200 zł + 300 zł na opłatę 2-letniej licencji PZT

Zakres godzinowy: 150 h (zjazdy w systemie weekendowym)

Terminy kolejnych zjazdów zostaną ustalone na pierwszych zajęciach

Cena kursu zawiera:
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Egzaminy
Wydanie dokumentów

Kurs odbędzie się po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (18 osób)

Kadra: trenerzy Polskiego Związku Tenisowego

Opłata manipulacyjna: 500 zł

Zgłoszenia i kontakt: szkolenia@tenispolski.pl, pzt@pzt.pl

Kontakt merytoryczny: schefke@pzt.pl, tel.: +48 781 184 746
KURS INSTRUKTORSKI - organizator Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie
ukryj
Miejsce realizacji: Centrum Tenisowe „Park Jakubowy” Olsztyn ul. Radiowa 32, Olsztyn 
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących ul. Kołobrzeska 29, Olsztyn 
 
Cena: 1650 zł +300 zł na opłatę 2 letniej licencji PZT 
 
Termin: 18.03.2017 r. – 25.06.2017 
Terminy zjazdów: 
18-19.03.2017 r. 
1-2.04.2017 r. 
22-23.04.2017 r. 
13-14.05.2017 r. 
27-28.05.2017 r. 
10-11.06.2017 r. 
24-25.06.2017 r. (egzamin końcowy) 
 
Cena kursu zawiera: 
- Zajęcia teoretyczno-praktyczne 
- Egzaminy 
- Wydanie dokumentów (zaświadczenie, legitymacja) 
- Ubezpieczenie NNW uczestników 
 
Kurs odbędzie się po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób) 
 
Wymagane dokumenty: 
Do formularza zgłoszeniowego (przesłanego e-mailem lub drogą pocztową najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu) należy dołączyć: 
1. Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł. Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu bądź na konto: Instytut Edukacji i Sportu, Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 5291 3450, tytułem: nazwa kursu + imię i nazwisko 
2. Kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia (np. kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły wyższej). Nie akceptujemy zdjęć dokumentów! W przypadku posługiwania się innym nazwiskiem, niż te które widnieje na dokumencie, należy również dostarczyć kserokopię dowodu osobistego. 
3. Oświadczenie o stanie zdrowia – Załącznik 1 do formularza (wypełniony i podpisany odręcznie) lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub I-go kontaktu). Honorowane są również: ksero aktualnych badań lekarskich z pracy (dotyczy tylko nauczycieli wychowania fizycznego) lub aktualna książeczka zdrowia sportowca. 
4. Zdjęcie legitymacyjne na jasnym tle w formacie jpg. o rozdzielczości min 600dpi przesłane na adres biuro@instytutolsztyn.pl (nazwa pliku: nazwa kursu_imię_nazwisko; PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ SKANÓW ZDJĘĆ). 
5. Odręcznie podpisany regulamin kursów, warsztatów i szkoleń realizowanych w Instytucie Edukacji i Sportu – Załącznik 2 do formularza. Kurs instruktora sportu pod patronatem Polskiego Związku Tenisowego 
 
Kadra szkoleniowa: 
Adam Królak - trener klasy mistrzowskiej, doktor nauk o kulturze fizycznej - jest doświadczonym dydaktykiem tenisowym, wychowawcą kilku pokoleń zawodników i szkoleniowców. Był trenerem i kapitanem reprezentacji polski w rozgrywkach drużynowych o Puchar Galea i Puchar Davisa. Autor ponad 140 publikacji w tym cenionych podręczników m. in. Wprowadzenie do współczesnego tenisa (1989), Sprawdziany tenisistów (1997), Tenis - technika, psychomotoryka, trening (1998), Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców(1999). 
 
Ryszard Sosnowski - trener klasy mistrzowskiej, absolwent AWF w Warszawie (specjalizacja trenerska u dr. Adama Królaka, zakończona uzyskaniem tytułu trenera II klasy w tenisie). Jest wychowankiem i byłym zawodnikiem Akademickiego Związku Sportowego w Olsztynie. Pracował w charakterze trenera w klubach: Legia Warszawa, AZS Olsztyn i Olsztyńskim Towarzystwie Tenisowym, a od 1993 roku prowadzi samodzielną działalność trenerską. Od 2004 roku jest współwłaścicielem Centrum Tenisowego Jakubowo przy ul. Radiowej 32 w Olsztynie. Występuje w turniejach amatorów. Wraz z Krzysztofem Badurkiem stanowią czołową parę deblową tenisa amatorów w kraju. 
 
Robert Podstawski - trener I klasy, instruktor klasy I w gimnastyce sportowej, doktor nauk o kulturze fizycznej, instruktor w pływaniu, instruktor w piłce ręcznej, 
 
Michał Boraczyński - doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz studiów doktoranckich AWF w Warszawie. Nauczyciel akademicki OSW na Wydziale Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy OSW. 
 
Zdzisław Czaplicki - doktor nauk wychowania fizycznego, absolwent AWF Warszawa, wykładowca UPH w Siedlcach na kierunku turystyka i rekreacja, dyrektor Instytutu Edukacji i Sportu, instruktor lekkiej atletyki, instruktor pływania. 
 
Informacje i zapisy: Instytut Edukacji i Sportu, ul. Warmińska 27 p.105 10-544 Olsztyn Tel: 89 542 62 68, 513 017 019 biuro@instytutolsztyn.pl, www.instytutolsztyn.pl,
 
LOGO