Nabór CV trenerów i instruktorów Tenisa
Polski Związek Tenisowy zatrudni wykwalifikowanych instruktorów i trenerów tenisa.
Zapraszamy na kursy instruktora tenisa
System Stopni i Licencji Szkoleniowców Polskiego Związku Tenisowego 2015
Zarząd PZT przyjął zarekomendowany przez Dział Sportowy, opisany w załączniku System Stopni i Licencji Szkoleniowców - uwzględniający wytyczne Unii Europejskiej, Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) oraz prace nad tzw. Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie.
Ważne - licencje trenerskie w TPO
Od dnia 01 stycznia 2014, wnioski o licencje trenerskie i wnioski o przedłużenie licencji wraz z opłatą prosimy składać poprzez system Tenis Polski Online (TPO) dostępny pod adresm: http://portal.pzt.pl
Tennis Xpress -manual
Graj w tenisa już po 6 tygodniowym kursie!

Somatyczne, kondycyjne i koordynacyjne uwarunkowania sprawności specjalnej tenisistów na etapie treningu ukierunkowanego

W całej pracy i w jej najdrobniejszych fragmentach odczuwalny jest stały kontakt teorii i praktyki. Jest to niezwykle ważne, bo coraz więcej powstaje takich prac, w których trudno odnaleźć ten ważny związek. Pomocny w tym zakresie dla Autora był fakt, iż przez wiele lat był trenerem wysokiej klasy i nauczycielem akademickim, a równolegle także dociekliwym badaczem o znaczącym dorobku naukowym. Przedstawiona mi do recenzjimonografia pod wieloma względami korzystnie wyróżnia się na tle dotychczas opublikowanych prac w tym zakresie w Polsce i zagranicą. Dzieki wielokrotnym badaniom młodych tenisistów kadry narodowej Polski, praca wnosi nowe informacjedo treningu sportowego. Przedstawiona do recenzji praca spełnia wszystkie warunki stawiane monografiom habilitacyjnym.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Starosty

http://www.wydawnictwo.awf.poznan.pl/index.php/katalog/8-katalog-wychowanie-fizyczne/47-2014-01-28-12-27-02
Partnerzy