RADA DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA TRENERÓW

Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT
ukryj

Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT to organ o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Spotkania Rady odbywają się minimum raz w roku.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele pomiotów szkolących trenerów.

 1. Wojciech Andrzejewski - Dyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów
 2. Zdzisław Czaplicki - Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie
 3. Tomasz Garsztka - AWF Poznań
 4. Marina Jagiełło - AWFiS Gdańsk
 5. Adam Królak - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
 6. Mieczysław Lewandowski - AWF Wrocław
 7. Tomasz Liberda - Szkoła Tenisa GEM
 8. Mariusz Ozdoba - Wiceprezes ds. Sportowych PZT
 9. Iwona Maliszewska-Ogorzała - AWF Warszawa
 10. Barbara Olsza - AWF Katowice
 11. Bogdan Sakowicz - AWF Kraków
 12. Tomasz Schefke - AWF Poznań
 13. Piotr Subik - PATiIS Green Way
 14. Piotr Unierzyski - Akademia Trenerów Tenisa
 15. Jerzy Zieliński - Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa
LOGO