RODZAJE KURSÓW

Rodzaje kursów
ukryj

Kursy na poszczególne stopnie zawodowe są prowadzone wg jednolitych, oficjalnych programów PZT. 
Programy oraz ocena kompetencji końcowych wszystkich szkoleń ściśle odpowiadają rekomendacjom ITF i są integralną częścią projektu akredytacji naszego Systemu. Oznacza to rozpoznawanie dyplomów na całym świecie. Zajęcia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym podejściem kompetencyjnym i skupiają się na doskonaleniu praktycznych umiejętnościach przydatnych bezpośrednio w pracy z określonymi grupami tenisistów. Oznacza to, że dominują zajęcia praktyczne, a część materiału jest realizowana w formie praktyk oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Realizacja szkoleń wg ww. programów daje gwarancję najwyższego poziomu kształcenia choć wymaga znacznie większych, niż tradycyjne, kompetencji wykładowców i organizatorów. 


Kurs Animatora

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia pierwszych, podstawowych zajęć z tenisa z dziećmi do 10 roku życia. W toku zajęć słuchacze uczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa, nabywają podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów dla początkujących. Uczą się jak stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do mini tenisa. Program odpowiada ITF Play Tennis Course.

Uczestnikami mogą być wszyscy posiadający pozytywną osobowość i zapał do pracy w tenisie.  Nie jest wymagana umiejętność gry. W kursie mogą uczestniczyć np. nauczyciele szkolni lub inne osoby nie posiadające jeszcze doświadczenia zawodowego w tenisie. Łączny wymiar zajęć z wykładowcami wynosi 25 godzin, do tego dochodzi studiowanie materiałów dostarczonych przez organizatorów oraz przygotowanie projektów. Absolwenci posiadający umiejętności techniczne i pewne doświadczenie w nauczaniu będą mogli kontynuować naukę podczas kursu instruktorskiego.


Kurs Instruktora

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych. W toku zajęć słuchacze uczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa z początkującymi; nabywają umiejętności w zakresie nauczania podstaw taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Słuchacze uczą się jak prowadzić zajęcia wg zaleceń takich programów jak Play and Stay, First Step, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Programme. Program kursu odpowiada programowi ITF Coach of Beginner Players Course (Level 1).


Kurs trenerski - specjalność Trener Szkolenia Podstawowego

Celem kursu jest opanowanie przez uczestników kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry graczy początkujących i średniozaawansowanych w różnym wieku. Kurs stanowi rozwinięcie Kursu Instruktorskiego. W toku zajęć słuchacze uczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa ze średnio zaawansowanymi. Zdobywają wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Program kursu odpowiada programowi ITF Coach Intermediate Players Course (Level 2).

Ścieżka „Elite” - specjalność Trener Szkolenia Podstawowego

Zgodnie z zaleceniami ITF, na podstawie zasady uznania dotychczasowych doświadczeń zawodniczych lub trenerskich, na kurs mogą być przyjęci byli zawodnicy (z pominięciem kursu instruktorskiego) spełniający poniższe kryteria. Wymagania kompetencyjne i egzaminy są takie same jak dla Trenera Szkolenia Podstawowego.

Kryteria kwalifikacji na kurs:
1/ Posiadanie punktów WTA/ATP,
2/ Zdobycie medalu w indywidualnych Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów i wyżej,
3/ Zajęcie miejsca 1-5 na liście generalnej PZT w kategorii juniora lub kobiet/mężczyzn.


Kurs trenerski - specjalność Trener Szkolenia Wyczynowego

Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trenującą oraz uczestniczącą w turniejach. Trenerzy tacy analizują, planują i prowadzą trening indywidualny oraz grupowy, a także prowadzą zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. Program oraz ocena kompetencji końcowych odpowiadają treści ITF Coach of Advanced Players Course. Podobnie jak pozostałe, kurs ten jest prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego co m.in oznacza, że obok zajęć formalnych, część materiału będzie realizowana w formie praktyk pod nadzorem oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Łącznie słuchacze mają 150 godzin pracy z wykładowcami. Absolwent, po zdobyciu adekwatnego doświadczenia, może przystąpić do kursu na stopień Trenera Coacha, z ang. ITF Coaching High Performance Players’ Course.

Kurs trenerski - specjalność Trener Coach (High Performance ITF)

Celem kursu jest przygotowanie trenerów do pracy z zawodnikami biorącymi udział w międzynarodowych rozgrywkach ITF/WTA/ATP. Realizowany jest we współpracy z ITF i przy wsparciu wykładowców zagranicznych o międzynarodowej renomie.

Kryteria kwalifikacji na kurs:
1/ posiadanie licencji LTT,
2/ wiek: ukończone 24 lata w momencie rozpoczęcia kursu,
3/ wykształcenie: średnie z maturą (ustawa o sporcie),
4/ doświadczenie: 2 lata (od ukończenia kursu) udokumentowanej pracy jako TSW,
5/ udokumentowane wyniki sportowe wychowanków do oceny Komisji ds. Kształcenia,
6/ niekaralność (ustawa o sporcie).


Kurs - specjalnośc Trener Przygotowania Motorycznego w tenisie

Celem kursu jest przygotowanie kadr do prowadzenia profesjonalnego i odpowiedniego dla tenisistów treningu motorycznego. Kurs przeznaczony jest dla szkoleniowców innych dyscyplin sportu prowadzących trening motoryczny w tenisie oraz instruktorów/trenerów tenisa, chcących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Kryteria kwalifikacyjne
ukryj

Rodzaj kursu

l. godz.

Kryteria przyjęcia na kurs

wiek

poziom gry

wykształcenie

doświadczenie

niekaralność

 

Animator

25

16 lat

bez wymogu określonego poziomu gry

bez określonego wykształcenia

nie wymagane

tak

 

Instruktor

1051)

18 lat

ITN 6-7

średnie

nie wymagane

tak

 

Trener Szkolenia Podstawowego

150

21 lat

ITN 5

średnie z maturą

kurs instruktora

zdobycie 9 pkt zgodnie z tabelą2)

tak

 

Trener Szkolenia Wyczynowego

150

21 lat

ITN 4

średnie z maturą

kurs instruktora3)

zdobycie 12 pkt zgodnie z tabelą3)

tak

 

Trener Coach

80-100

24 lata

ITN 4

średnie z maturą

kurs Trenera Szkolenia Wyczynowego

2 lata (od ukończenia kursu) udokumentowanej pracy jako Trener Szkolenia Wyczynowego

tak

 

Trener Przygotowania Motorycznego

195

24 lata

nie wymagany

średnie z maturą

minimum 2 lata (od ukończenia kursu lub studiów)

tak

 

 

1)w przypadku osób, które przystępują do kursu instruktorskiego w okresie do 3 lat od uzyskania uprawnieniami Animatora, liczba godzin jest obniżona o moduł Animatora (25 godz.)

2) nie wymagane dla byłych zawodników z rankingiem ATP/WTA – tzw. Kurs Trenerski Elite

3) nie wymagane dla szkoleniowców posiadających stopień Instruktora z wybitnymi wynikami szkoleniowymi – tzw. Kurs Trenerski Elite Master

Warunkiem przystąpienia do kolejnego kursu jest posiadanie ważnej licencji PZT oraz ukończenie kursu akredytowanego przez PZT. Jedynie absolwenci akredytowanych kursów mogą się ubiegać o uzyskanie licencji trenerskiej PZT. Licencja musi być aktywna przez cały czas uczestniczenia w kursie.

UWAGA: warunkiem przyjęcia na kurs trenerski TSP/TSW/TC jest zgłoszenie się poprzez system zgłoszeń PZT https://trenerzy.pzt.pl/14/Course.aspx

Tabela punktowa

Posiadanie licencji LTT

1 pkt za każdy z trzech lat wstecz - max 3 pkt

 

Udział w warsztatach*

1,5 pkt

 

Udział w konferencjach* (min 2 dni)

3 pkt

 

Udział w kursie specjalistycznym

- tenis plażowy

- tenis na wózkach

- Blind Tennis

1 pkt

 

Aktywny dostęp do ITF Academy

1 pkt za 5 certyfikatów max 3 pkt

 

Certyfikat szkolenia Akademii Trenerskiej***

1 pkt za certyfikat max 3 pkt

tylko dla trenerów TSP

Szkolenie POLADA**

1 pkt

 

*tylko specjalistycznych z tenisa

**Szkolenia antydopingowe online z uzyskaniem certyfikatu. Trenerzy mogą skorzystać z platformy ADEL - Anti-Doping Education and Learning (wada-ama.org), gdzie zakończenie kursu „High Performance Coaches' Education Program (English)” skutkuje otrzymaniem certyfikatu WADA.

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-coaches-education-program-english

***Szczegółowe informacje na stronie AT https://akademiatrenerska.pl/

Warunek konieczny: udział min w 1 konferencji w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek o przystąpienie do kursu.

Kandydat na kurs TSP musi zdobyć min 9 pkt.

Kandydat na kurs TSW musi zdobyć min 12 pkt.

UWAGA: Punkty są liczone od dnia zdania egzaminu na kursie instruktorskim/trenerskim TSP.

W uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo zatwierdzić kandydaturę na kurs z pominięciem ww. kryteriów.

System obowiązuje od dnia 1 lipca 2023.


Egzaminy
ukryj
Egzaminy
 
LOGO