EGZAMIN CENTRALNY

Egzamin centralny

Wprowadzenie egzaminu centralnego ma na celu:

1.      Unifikacja poziomu przeprowadzanych egzaminów.

2.      Podniesienie poziomu kształcenia trenerów i instruktorów poprzez stworzenie warunków do konkurencji dla organizatorów kursów.

3.      Ocena poziomu kształcenia przez różne podmioty

Zasady przeprowadzania egzaminów centralnych

1.        Egzaminy będą przeprowadzane 3-4 razy w roku.

2.        Skład Komisji Egzaminacyjnej:

a.      Dyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów,

b.      jeden z trenerów Mistrzów/Ekspertów wskazanych przez pion szkolenia PZT,

c.      Sekretarz Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów.

3.        W Komisji nie może być przedstawicieli podmiotów prowadzących szkolenie.

4.        Do egzaminu poprawkowego można podejść po 3 miesiącach.

5.        Do egzaminu na stopień trenerski można podejść:

a.      Egzamin na TSP min. 3 lata po egzaminie instruktorskim

b.      Egzamin na TSW min. 5 lat po egzaminie instruktorskim oraz 2 lata po egzaminie na TSP.

              
Zakres egzaminu:

a)      Poziom gry (jako pierwsza część egzaminu),

b)     Umiejętność demonstrowania techniki uderzeń: fh, bh, bh slajs, wolej, serwis (3 warianty),

c)      Umiejętność nagrywania piłek,

d)     Test 30 pytań zamkniętych,

e)     Prowadzenie pokazowej części treningu – dotyczy stopni: TSP, TSW

Uwaga: w przypadku instruktorów pokazowa część treningu jest przeprowadzana podczas kursu jako tzw. egzamin wewnętrzny.

            
Opłata egzaminacyjna

Opłatę egzaminacyjną ponosi zainteresowany przed przystąpieniem do egzaminu. Jej wysokość jest corocznie ustalana przez Zarząd PZT (Regulamin Finansowy PZT). W roku 2022 wynosi: instruktor - 150 PLN, trener - 300 PLN.

         
Rejestracja do egzaminu

a)      Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby zarejestrowane w systemie TPO.

b)     Po kursie Instruktora rejestracja w TPO jako animator.

Egzamin centralny jest wprowadzony od II kwartału 2022.  Nie dotyczą kursów rozpoczętych przed 1 kwietnia 2022.

LOGO