MECHANIZM HONOROWANIA UPRAWNIEŃ

Mechanizm honorowania stopni wykształcenia zdobytych przed rokiem 2018
ukryj


 

 

Nowe stopnie wykształcenia i doskonalenia

 

 

Animator

Instruktor

Trener

 

 

Trener

Ekspert

Mistrz

stopnie wykształcenia zdobyte przed rokiem 2018

Instruktor rekreacji

 

 

 

 

 

Instruktor sportu

 

 

 

 

 

Trener II kl.

 

 

Wybór specjalizacji po ankiecie

 

 

Trener I kl.

 

 

 

Wybór specjalizacji po ankiecie

Decyzja Komisji

Trener kl. M

do 2012

 

 

 

 

Bez określenia specjalizacji

od 2013

 

 

 

Wybór specjalizacji po ankiecie

Bez określenia specjalizacji*

*Dotyczy jedynie tych trenerów, którzy ukończyli kursy na Trenera klasy mistrzowskiej po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej i uzyskali zgodę / potwierdzenie przystąpienia do kursu z Działu Wyszkolenia PZT.

LOGO