MECHANIZM HONOROWANIA UPRAWNIEŃ

Mechanizm honorowania dotychczasowych stopni wykształcenia
ukryj


 

 

Nowe stopnie wykształcenia i doskonalenia

 

 

Animator

Instruktor

Trener

 

 

Trener

Ekspert

Mistrz

Dotychczasowe stopnie wykształcenia

Instruktor rekreacji

 

 

 

 

 

Instruktor sportu

 

 

 

 

 

Trener II kl.

 

 

Wybór specjalizacji po ankiecie

 

 

Trener I kl.

 

 

 

Wybór specjalizacji po ankiecie

Decyzja Komisji

Trener kl. M

do    2012

 

 

 

 

Bez określenia specjalizacji

od 2013

 

 

 

Wybór specjalizacji po ankiecie

Bez określenia specjalizacji**Dotyczy jedynie tych trenerów, którzy ukończyli kursy na Trenera klasy mistrzowskiej po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej i uzyskali zgodę / potwierdzenie przystąpienia do kursu z Działu Wyszkolenia PZT.
LOGO