KTO MOŻE OTRZYMAĆ LICENCJĘ LTT?

 

Uprawnienia zdobyte przed 13 czerwca 2013

Wszystkie osoby, które otrzymały uprawnienia zgodnie z obowiązującym systemem szkolenia trenerów

Ø  absolwenci wyższych uczelni

Ø  uczestnicy kursów zatwierdzonych przez Ministra właściwego ds. kultury fizycznej

Ø  uczestnicy kursów na stopień instruktora rekreacji ruchowej (licencja animatora) – kursy nie wymagały zatwierdzenia przez Ministerstwo

 

Uprawnienia zdobyte w okresie od 13 czerwca 2013 do 31 grudnia 2017

Ø  absolwenci  specjalizacji instruktorskich i trenerskich oraz kursów organizowanych przez AWF na podstawie Porozumienia z PZT z dnia 26 września 2013 do czerwca 2018

Ø  absolwenci kursów certyfikowanych / akredytowanych przez PZT

Ø  absolwenci kursów nie akredytowanych przez PZT rozpoczętych przed 1 stycznia 2018 po zaliczeniu egzaminów certyfikujących.

 

Uprawnienia zdobyte po 31 grudnia 2017 (uzyskanie Recognition ITF)

Ø  absolwenci  specjalizacji instruktorskich i trenerskich oraz kursów organizowanych przez AWF po czerwcu 2018 na podstawie umów pomiędzy AWF, a PZT.

Ø  absolwenci kursów certyfikowanych / akredytowanych przez PZT organizowanych przez różne podmioty

 

Uwaga: absolwenci kursów nie akredytowanych przez PZT rozpoczętych po 31 grudnia 2017 w celu otrzymania licencji muszą ukończyć pełny kurs akredytowany

 

LOGO