KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA i DOSKONALENIA TRENERÓW

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT to organ powołany przez Zarząd PZT do rozpatrywania bieżących spraw związanych z działaniem Systemu Kształcenia Trenerów.
Skład Komisji:
1. Mariusz Ozdoba - przewodniczący
2. Wojciech Andrzejewski - Dyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów
3. Henryk Kornas
4. Włodzimierz Pikulski
5. Piotr Unierzyski
6. Jerzy Zieliński
7. Piotr Żurek
LOGO