KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA i DOSKONALENIA TRENERÓW

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT to organ powołany przez Zarząd PZT do rozpatrywania bieżących spraw związanych z działaniem Systemu Kształcenia Trenerów.
Skład Komisji:
1. Mariusz Ozdoba - przewodniczący
2. Wojciech Andrzejewski - Dyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów
3. Włodzimierz Pikulski
4. Radosław Szymanik
5. Piotr Unierzyski
LOGO