KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA i DOSKONALENIA TRENERÓW

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT to organ powołany przez Zarząd PZT do rozpatrywania bieżących spraw związanych z działaniem Systemu Kształcenia Trenerów.
Skład Komisji:
1. Dariusz Łukaszewski - przewodniczący
2. Wojciech Andrzejewski
3. Tomasz Iwański
4. Henryk Kornas
5. Włodzimierz Pikulski
6. Tomasz Schefke
7. Piotr Unierzyski
8. Jerzy Zieliński
9. Piotr Żurek - Dyrektor ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów
LOGO