PROGRAMY KURSÓW

Program kursu Animatora
ukryj
Stopień Animatora to pierwszy etap szkolenia zawodowego w tenisie. Jego głównym zadaniem jest pozyskanie dla tenisa osób, które nie posiadają umiejętności wymaganych od instruktorów czy trenerów, a także zaangażowanie/przyciągnięcie do podjęcia kariery szkoleniowca osób w wieku 16-18 lat, które w świetle przepisów nie mogą być jeszcze pełnoprawnymi szkoleniowcami.
W toku zajęć słuchacze uczą się jak organizować i prowadzić lekcje tenisa dla początkujących, zdobywają podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów. Umieją stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do Tenisa10. Kurs prowadzony jest wg podejścia kompetencyjnego i skupia się na rozwijaniu umiejętności ściśle przydatnych w pracy z grupami celowymi tj. początkującymi, stąd prawie wszystkie zajęcia odbywają się na korcie z aktywnym udziałem uczestników.

Program odpowiada ITF Play Tennis Course.

Program kursu Instruktora
ukryj
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych do ITN 8. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa z początkującymi, nabędą wiedzę w zakresie nauczania podstaw taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Metodyka odpowiada programowi Międzynarodowej Federacji Tenisowej, stąd słuchacze nauczą się prowadzić zajęcia w wg zaleceń takich programów jak Play and Stay, First Step, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Tennis Programme. Absolwenci kursu zasadniczo nie powinni prowadzić zajęć z zawodnikami zaawansowanymi, w tym wyczynowo trenujacymi dziećmi.
Kurs obejmuje łącznie 105 godzin – podstawą są zajęcia praktyczne na korcie, ukierunkowane na doskonaleniu kompetencji faktycznie przydatnych do pracy z początkującymi.

Program kursu odpowiada programowi ITF Coach of Beginner Players Course

Program kursu Trenera Szkolenia Podstawowego
ukryj
Celem kursu jest opanowanie kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia graczy do poziomu średniozaawansowanego (do ITN 7-8) w różnym wieku, w tym dzieci startujących w turniejach Tenis 10 oraz wojewódzkich do lat 12, a także graczy rekreacyjnych w każdym wieku.
W toku zajęć słuchacze nabywają wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Uczą się jak dokonać analizy umiejętności techniczno-taktycznych oraz przygotowania sprawnościowego i mentalnego swoich zawodników, jak poprawnie stawiać cele szkoleniowe oraz zaplanować, zorganizować i przeprowadzić cykl treningów z zaawansowanymi początkującymi oraz średniozaawansowanymi.

Ścieżka Elite
Zgodnie z zaleceniami ITF, na podstawie zasady uznania dotychczasowych doświadczeń zawodniczych lub trenerskich, na kurs mogą być przyjęci byli zawodnicy (z pominięciem kursu instruktorskiego) spełniający poniższe kryteria. Wymagania kompetencyjne i egzaminy są takie same jak dla Trenera Szkolenia Podstawowego.
Kryteria kwalifikacji na kurs:
1. Posiadanie punktów WTA/ATP
2. Zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów i wyżej
3. Zajęcie miejsca 1-5 na liście generalnej PZT w kategorii juniora lub kobiet/mężczyzn.
Program kursu Trenera Szkolenia Wyczynowego
ukryj
Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trenującą oraz uczestniczącą w turniejach. Trenerzy tacy analizują, planują i prowadzą treningi indywidualne oraz grupowe, a także prowadzą zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. Program oraz ocena kompetencji końcowych odpowiadają treści ITF Coach of Advanced Players Course. Podobnie jak pozostałe, kurs ten będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego co m.in. oznacza, że obok zajęć formalnych, część materiału będzie realizowana w formie praktyk pod nadzorem oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Łącznie słuchacze odbędą 150 godzin pracy z wykładowcami. Absolwent, po zdobyciu adekwatnego doświadczenia może przystąpić do kursu na stopień Trenera Coacha.
Program kursu Trenera Coacha (High Performance ITF)
ukryj
Celem kursu jest przygotowanie trenerów do pracy z zawodnikami biorącymi udział w międzynarodowych rozgrywkach TE/ITF/WTA/ATP. Realizowany jest we współpracy z ITF i przy wsparciu wykładowców zagranicznych o międzynarodowej renomie.
Kryteria kwalifikacji na kurs:
1/ posiadanie licencji LTT,
2/ wiek: ukończone 24 lata w momencie rozpoczęcia kursu,
3/ wykształcenie: średnie z maturą (ustawa o sporcie),
4/ doświadczenie: 2 lata (od ukończenia kursu) udokumentowanej pracy jako TSW,
5/ udokumentowane wyniki sportowe wychowanków do oceny Komisji ds. Kształcenia,
6/ niekaralność (ustawa o sporcie).
Program kursu Trenera Przygotowania Motorycznego w tenisie
ukryj
LOGO