EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzamin poprawkowy mozna zdać:
- podczas egzaminów w trakcie kursów instruktorskich lub trenerskich. Informację o terminie egzaminu mozna uzyskać o organizatora.
- indywidualnie, po umówieniu się z Dyrektorem ds. Kształcenia Trenerów Wojciechem Andrzejewskim. Egzamin odbywa się w klubie Astra w Książenicach.

Zgłoszenia na egzamin: trenerzy@pzt.pl

Opłata za egzamin poprawkowy:

Osoby po kursach akredytowanych: 150 zł

Osoby po kursach nieakredytowanych (w latach 2013-2017): 300 zł

Konto PZT: 20 1240 1037 1111 0011 1172 8672

W przypadku oceny techniki na podstawie filmu obowiązują nastepujace kryteria:

1.      Na filmie muszą być widoczni zarówno zaliczający test oraz osoba nagrywająca piłki.

2.      Zaliczający musi być ustawiony w ½ pola serwisowego (jak zakładają procedury egzaminacyjne), a nie tuż przy siatce, co daje możliwość uderzenia piłki z góry na dół, a więc w najprostszej formie uderzenia z woleja. Zaliczający musi odbić piłkę w wymianie z nagrywającym min. 10 razy pod rząd, zarówno z F i B i poprawnie technicznie.

3.      Przyszły instruktor musi zaprezentować sposób uderzeń „z dołu” (i w pełni kontrolować uderzenie), co umożliwia ustawienie w połowie pola serwisowego.

LOGO