KRYTERIA UZYSKANIA LICENCJI EKSPERTA I MISTRZA

Trener Szkolenia Podstawowego
ukryj

 

Ekspert

Mistrz

Liczba punktów niezbędna do awansu

40 pkt

60 pkt

Kryteria podstawowe

Min. 28 pkt

Min. 42 pkt

Doświadczenie szkoleniowe

min 5 lat jako TSP

min 5 lat jako TSP Ekspert

Wymiana doświadczeń:

Tematyka specjalistyczna w zakresie tenisa obejmująca treści związane ze specjalnością TSP

 

- wykłady na konferencjach/warsztatach międzynarodowych – 4 pkt

- wykłady na konferencjach/warsztatach krajowych – 3 pkt

- wykłady na kursach szkoleniowych – 2 pkt

- książki, opracowania – 10 pkt

- artykuły - 1 pkt

Kryteria uzupełniające (max. 30% punktów)

30%x40=12 pkt

30%x60=18 pkt

Osiągnięcia szkoleniowe poziom krajowy (dotyczy jedynie U12)

medale podopiecznych w IMP / Supermasters

gra pojedyncza: miejsce I-III – 2 pkt

gra podwójna: miejsce I-III – 1 pkt

prowadzenie drużyny w DMP

finał miejsce I-III - 3 pkt

udział w finałach – 1 pkt

Osiągnięcia szkoleniowe poziom krajowy

Talentiada

Finał ogólnopolski - 3 pkt

Eliminacje/półfinały – 1 pkt

Finał ogólnopolski - 3 pkt

Eliminacje/półfinały – 1 pkt

Kryteria podstawowe TSW

Max 25%x40=10 pkt

Max 25%x60=15 pkt

UWAGA: ostateczna ocena złożonego wniosku o awans należy do Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów

Trener Szkolenia Wyczynowego
ukryj

 

Ekspert

Mistrz*

Liczba punktów niezbędna do awansu

40 pkt

60 pkt

Kryteria podstawowe

Min. 28 pkt

Min 42 pkt

Doświadczenie szkoleniowe

min 3 lata jako TSP Ekspert

 lub min 5 lat jako TSW

min 5 lat jako TSW Ekspert

Osiągnięcia szkoleniowe poziom krajowy (nie dotyczy U12)

medale podopiecznych w IMP (min 2 zawodników)

gra pojedyncza:

miejsce I-II – 5 pkt

miejsce III – 3 pkt

gra podwójna:

miejsce I-II – 3 pkt

miejsce III – 2 pkt

Prowadzenie drużyny w DMP (3 najlepsze wyniki)

finał miejsce I-III - 3 pkt

udział w finałach – 1 pkt

Kryteria uzupełniające (max. 30% punktów)

30%x40=12 pkt

30%x60=18 pkt

Wymiana doświadczeń:

Tematyka specjalistyczna w zakresie tenisa obejmująca treści związane ze specjalnością TSW/TC

 

 

- wykłady na konferencjach/warsztatach międzynarodowych – 4 pkt

- wykłady na konferencjach/warsztatach krajowych – 3 pkt

- wykłady na kursach szkoleniowych – 2 pkt

- książki, opracowania – 10 pkt

- artykuły - 1 pkt

Kryteria podstawowe TC (max 25% punktów)

25%x40=10 pkt

25%x60=15 pkt

*warunkiem uzyskania licencji Mistrza jest udokumentowanie wymiany doświadczeń

UWAGA: ostateczna ocena złożonego wniosku o awans należy do Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów

Trener Coach
ukryj

 

Ekspert

Mistrz*

Junior Tour

PRO Tour

Liczba punktów niezbędna do awansu

40 pkt

60 pkt

Kryteria podstawowe

Min. 28 pkt

Min 42 pkt

Doświadczenie szkoleniowe

min 3 lata jako TSW Ekspert

 lub min 5 lat jako TCoach

min 5 lat jako TCoach Ekspert

Osiągnięcia szkoleniowe

Poziom międzynarodowy

Udział w turniejach jako Coach

drużynowe

Fed Cup, Davis Cup – 4 pkt

DMŚ 14/16, DME/HDME 12 /18 - 3 pkt

DMŚ 14/16, DME/HDME 12/18 – 3 pkt

Fed Cup, Davis Cup – 4 pkt

indywidualne

IO, GS Pro – 4 pkt

GS Jun, MIO – 3 pkt

EYOF, ITF/TE Masters, IME 14/18 - 2 pkt

GS Jun, MIO – 3 pkt

EYOF, ITF/TE Masters, IME 14/18 – 2 pkt

IO, GS Pro – 4 pkt

Kryteria uzupełniające

30%x40=12 pkt

30%x60=18 pkt

Wymiana doświadczeń:

Tematyka specjalistyczna w zakresie tenisa obejmująca treści związane ze specjalnością TSW/TC

 

- wykłady na konferencjach/warsztatach międzynarodowych – 4 pkt

- wykłady na konferencjach/warsztatach krajowych – 3 pkt

- wykłady na kursach szkoleniowych – 2 pkt

- książki, opracowania – 10 pkt

- artykuły - 1 pkt

*warunkiem uzyskania licencji Mistrza jest udokumentowanie wymiany doświadczeń

UWAGA: ostateczna ocena złożonego wniosku o awans należy do Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów

LOGO