ZASADY PRZEDŁUŻANIA LICENCJI

Zasady przedłużania licencji LTT na rok 2023
ukryj
Od 1 listopada 2021 działa system automatycznego przedłużania licencji LTT. 
System automatycznie przyznaje licencję bez konieczności wypełniania kryteriów:
- animatorom
- szkoleniowcom, którzy w chwili przedłużania licencji ukończyli 65 rok życia.

Pozostali szkoleniowcy (trenerzy i instruktorzy), aby przedłużyć licencję na rok 2023 muszą spełnić jedno z poniższych kryteriów:

I.                 Sprawowana funkcja (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok):

a.      Trenera CS PZT

b.      Trenera WZT (na podstawie pisemnego potwierdzenia z WZT)

c.      Prowadzenie specjalizacji na AWF

II.               Ukończenie kursu instruktorskiego/trenerskiego w latach 2021/2022 (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata).

III.              Udział w warsztatach/konferencjach szkoleniowych w roku 2022:

a.      1 dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok - 2023.

b.      min. 2 dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata, 2023 i 2024

 

IV.             Szkoleniowiec zdobył 10 punktów:


Zawodnik z licencją PZT

Ranking PZT na dowolnej liście w roku 2021

Liczba punktów

Podstawa przyznania punktów

1-10      

10 pkt

 

11-30   

5 pkt

 

31-100

3 pkt

 

101-      

1,7 pkt

 

Zawodnik z licencją Tenis10

1,7 pkt

 

Zawodnik/amator z licencją TOP

1,7 pkt

 

Zawodnik z licencją Blind Tenis

3 pkt

 

Kapitan podczas DMP

3 pkt

zgłoszenie przez klub w systemie zgłoszeń do DMP w TPO.

Kapitan Talentiady

3 pkt

raport z rozgrywek Talentiady

Szkolenie antydopingowe*

3 pkt

raport z POLADA/certyfikat

Szkolenie - Akademia Trenerska**

3 pkt

Raport z AT

zajęcie m-ca 1-2 w grze poj. i podw. podczas MP Trenerów organizowanych przez PSTT

2 pkt

Potwierdzenie przez organizatora

*Szkolenia antydopingowe online z uzyskaniem certyfikatu. Trenerzy mogą skorzystać z platformy ADEL - Anti-Doping Education and Learning (wada-ama.org), gdzie zakończenie kursu „High Performance Coaches' Education Program (English)” skutkuje otrzymaniem certyfikatu WADA.

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-coaches-education-program-english

**Szczegółowe informacje na stronie AT https://akademiatrenerska.pl/

UWAGA: można łączyć loginy z różnych sfer działalności trenerskiej np. 2 zawodników 31-100 = 6 pkt, 2 zawodników Tenis10 = 3,4 pkt, 1 amator = 1,7 pkt, razem 11,1 pkt.

Aby skorzystać z tej opcji, trener i zawodnicy muszą potwierdzić fakt współpracy w systemie TPO w części „Współpraca z zawodnikami”.

Zasady przedłużania licencji LTT na rok 2022
pokaż
ukryj
 Aby przedłużyć licencję na rok 2022 należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

1.      Sprawowana funkcja (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok):

a.      Trenera PZT

b.      Trenera WZT

c.      Prowadzenie specjalizacji na AWF
Akredytowany wykładowca PZT

2.      Ukończenie kursu instruktorskiego/trenerskiego w latach 2020/2021 (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata.

3.      Udział w warsztatach/ konferencjach szkoleniowych w roku 2021
1-dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok, 2022,
min 2-dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata, 2022 i 2023.

4.      Szkoleniowiec zdobył 10 punktów:

Zawodnik z licencją PZT

Ranking PZT na dowolnej liście w roku 2021

Liczba punktów

1-10      

10 pkt

11-30   

5 pkt

31-100

3 pkt

101-      

1,7 pkt

Zawodnik z licencją Tenis10

1,7 pkt

Zawodnik/amator z licencją TOP

1,7 pkt

Kapitan podczas DMP

3 pkt

Można łączyć loginy z różnych sfer działalności trenerskiej np. 2 zawodników 31-100 = 6 pkt, 2 zawodników Tenis10 = 3,4 pkt, 1 amator = 1,7 pkt, razem 11,1 pkt.

Aby skorzystać z tej opcji, trener i zawodnicy muszą potwierdzić fakt współpracy w systemie TPO w części „Współpraca z zawodnikami”.

LOGO