ZASADY PRZEDŁUŻANIA LICENCJI

Zasady przedłużania licencji LTT na rok 2022
ukryj
 Aby przedłużyć licencję na rok 2022 należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

1.      Sprawowana funkcja (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok):

a.      Trenera PZT

b.      Trenera WZT

c.      Prowadzenie specjalizacji na AWF
Akredytowany wykładowca PZT

2.      Ukończenie kursu instruktorskiego/trenerskiego w latach 2020/2021 (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata.

3.      Udział w warsztatach/ konferencjach szkoleniowych w roku 2021
1-dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok, 2022,
min 2-dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata, 2022 i 2023.

4.      Szkoleniowiec zdobył 10 punktów:

Zawodnik z licencją PZT

Ranking PZT na dowolnej liście w roku 2021

Liczba punktów

1-10      

10 pkt

11-30   

5 pkt

31-100

3 pkt

101-      

1,7 pkt

Zawodnik z licencją Tenis10

1,7 pkt

Zawodnik/amator z licencją TOP

1,7 pkt

Kapitan podczas DMP

3 pkt

Można łączyć loginy z różnych sfer działalności trenerskiej np. 2 zawodników 31-100 = 6 pkt, 2 zawodników Tenis10 = 3,4 pkt, 1 amator = 1,7 pkt, razem 11,1 pkt.

Aby skorzystać z tej opcji, trener i zawodnicy muszą potwierdzić fakt współpracy w systemie TPO w części „Współpraca z zawodnikami”.

Zasady przedłużania licencji LTT na rok 2021
ukryj
LOGO