ZASADY PRZEDŁUŻANIA LICENCJI

Zasady przedłużania licencji LTT na rok 2024
ukryj

System automatycznie przedłuża licencję bez konieczności wypełniania kryteriów:
animatorom,
szkoleniowcom, którzy w chwili przedłużenia licencji ukończyli 65 rok życia.

Pozostali szkoleniowcy (trenerzy i instruktorzy) chcący przedłużyć licencję na rok 2024 muszą spełnić jedno z poniższych kryteriów:

 

I.                 Sprawowana funkcja (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok):

a.      Trenera CS PZT

b.      Trenera WZT (na podstawie pisemnego potwierdzenia z WZT)

c.      Prowadzenie specjalizacji na AWF

d.      Aktywny wykładowca na kursach szkoleniowych min. 20 h w roku 2023

II.               Ukończenie kursu instruktorskiego/trenerskiego w latach 2022/2023 (daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata).

III.              Udział w warsztatach/konferencjach szkoleniowych w roku 2023:

a.      1 dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na jeden rok, 2024.

b.      min. 2 dniowych - daje uprawnienie do przedłużenia licencji na dwa lata, 2024 i 2025

 

IV.             Szkoleniowiec zdobył 10 punktów:

Zawodnik z licencją PZT

Ranking PZT na dowolnej liście w roku 2021

Liczba punktów

Podstawa przyznania punktów

1-10      

10 pkt

 

11-30   

5 pkt

 

31-100

3 pkt

 

101-      

1,7 pkt

 

Zawodnik z licencją Tenis10

1,7 pkt

 

Zawodnik/amator z licencją TOP

1,7 pkt

 

Zawodnik z licencją Blind Tenis

3 pkt

 

Kapitan podczas DMP

3 pkt

zgłoszenie przez klub w systemie zgłoszeń do DMP w TPO.

Kapitan Talentiady

3 pkt

raport z rozgrywek Talentiady

Szkolenie antydopingowe*

3 pkt

raport z POLADA/certyfikat

Szkolenie - Akademia Trenerska**

3 pkt

Raport z AT

zajęcie m-ca 1-2 w grze poj. i podw. podczas MP Trenerów organizowanych przez PSTT

2 pkt

Potwierdzenie przez organizatora

*Szkolenia antydopingowe online z uzyskaniem certyfikatu. Trenerzy mogą skorzystać z platformy ADEL - Anti-Doping Education and Learning (wada-ama.org), gdzie zakończenie kursu „High Performance Coaches' Education Program (English)” skutkuje otrzymaniem certyfikatu WADA.

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-coaches-education-program-english

**Szczegółowe informacje na stronie AT https://akademiatrenerska.pl/

LOGO