KURSY TRENERSKIE

Lista akredytowanych kursów - trener
ukryj

lp.

Organizator

Poziom

Termin

rozpoczęcia

Miasto

Więcej informacji:

2024

 6.

Akademia Trenerów Tenisa

TSP/TSW

nabór

Warszawa

www.akademiatt.pl

 5.

Akademia Trenerów Tenisa

TSP/TSW

25 maja 2024

Warszawa

www.akademiatt.pl

 4.

Akademia Trenerów Tenisa

Trener Przygotowania Motorycznego

2 marca 2024 

Warszawa

www.akademiatt.pl

 3.

Akademia Trenerów Tenisa

TSP

10 lutego 2024

Warszawa

www.akademiatt.pl

 2.

Akademia Trenerów Tenisa

TSP

4 lutego 2024

Poznań

www.akademiatt.pl

 1.

Akademia Trenerów Tenisa

TSP

27 stycznia 2024

Kraków

www.akademiatt.pl


UWAGA: warunkiem przyjęcia na kurs jest zgłoszenie się poprzez system zgłoszeń PZT https://trenerzy.pzt.pl/14/Course.aspx oraz zdobycie określonej liczby punktów zgodnie z tabelą poniżej.

Tabela punktowa

Posiadanie licencji LTT

1 pkt za każdy z trzech lat wstecz - max 3 pkt

 

Udział w warsztatach* i konferencjach on-line*

1,5 pkt

 

Udział w konferencjach* (min 2 dni)

3 pkt

 

Udział w kursie specjalistycznym

- tenis plażowy

- tenis na wózkach

- Blind Tennis

1 pkt

 

Aktywny dostęp do ITF Academy

1 pkt za 5 certyfikatów max 2 pkt

 

Certyfikat szkolenia Akademii Trenerskiej***

1 pkt za certyfikat max 3 pkt

tylko dla trenerów TSP

Szkolenie POLADA**

1 pkt

 tylko dla trenerów TSP

*tylko specjalistycznych z tenisa

**Szkolenia antydopingowe online z uzyskaniem certyfikatu. Trenerzy mogą skorzystać z platformy ADEL - Anti-Doping Education and Learning (wada-ama.org), gdzie zakończenie kursu „High Performance Coaches' Education Program (English)” skutkuje otrzymaniem certyfikatu WADA.

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-coaches-education-program-english

***Szczegółowe informacje na stronie AT https://akademiatrenerska.pl/

Warunek konieczny: udział min w 1 konferencji w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek o przystąpienie do kursu.

Kandydat na kurs TSP musi zdobyć min 9 pkt.

Kandydat na kurs TSW musi zdobyć min 12 pkt.

UWAGA: Punkty są liczone od dnia zdania egzaminu na kursie instruktorskim/trenerskim TSP.

Tabela punktowa nie obowiązuje w przypadku ścieżki Elite.

System obowiązuje od dnia 1 lipca 2023.


LOGO