AKTUALNOŚCI

Czy Twój kurs instruktorski ma akredytację?

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 stycznia 2018 roku Polska znalazła się w grupie 26 krajów posiadających tzw. Recognition ITF. Polski Związek Tenisowy jest jedyną organizacją w Polsce mającą prawo do wydawania uznawanych na całym świecie uprawnień z logo Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Pragniemy zwrócić uwagę wszystkim osobom chcącym uzyskać formalne uprawnienia instruktora lub trenera, że od dnia 1 stycznia 2018 jedynie ukończenie kursu akredytowanego przez PZT, daje prawo do ubiegania się o licencję PZT.

Zgodnie z Regulaminem Licencjonowania Klubów tylko licencjonowani szkoleniowcy mogą prowadzić zajęcia w klubach posiadających licencję klubowa PZT. Ukończenie nieakredytowanego kursu nie daje prawa do otrzymania licencji LTT. Konieczne jest wtedy ukończenie kolejnego kursu, który taką akredytację posiada. W celu nie ponoszenia dodatkowych kosztów, przed zgłoszeniem się na konkretny kurs, prosimy o sprawdzenie czy ma on akredytację PZT. Lista akredytowanych kursów znajuje się na stronie www.trenerzy.pzt.pl

Komisja ds. Kształcenia Trenerów
LOGO